Nyheter & Case

Hylta Ecopark AB fortsätter växa tillsammans med Ydre Åkeri gruppen

Genom att förvärva DK Group säkerställs kompetens och säljkraft inom hela kedjan, med allt från IT och print till logistik, återvinning och återbruk. Det blir en naturlig försäljningskanal ut på marknaden både nationellt och internationellt.
Vår idé är att kunna hantera alla steg i återvinningscykeln och på så sätt får vi kontroll från brukare till det bästa återvinningsalternativet i flertalet branscher.
Vi går nu från ett 40 tal anställda till ca 70 i hela koncernen.
Bolagskoncernen startades genom Ydre Åkeri AB på 1970-talet där Harald Carlsson skötte renhållningen i den lilla kommunen Ydre, därefter förvärvades bolaget av hans son Peter Carlsson 1997 och Peters systerson Johan Ekevald 2017.
2017 tog Ydre Åkeri rejäl fart inom transport, logistik och återvinning och har efter det en stark tillväxt och täcker större delen av landet med anläggningar i Blekinge, Ydre och Vimmerby.
Hylta Ecopark är ett bolag som startades i december 2020 i ett gammalt sågverk med stor areal utanför Vimmerby. Visionen var att kunna återvinna alla typer av material på ett effektivt och miljövänligt sätt.
Man påbörjade bland annat en storskalig elektronikåtervinning där man genom en noggrann demonteringsprocess ser till att så mycket material som möjligt får nytt liv eller återvinns.
Namnet på den nya bolagsgruppen blir Vincit Innovation AB och ägarnas vision är att alla typer av material ska kunna återvinnas genom väl genomtänka processer och detaljerad rapportering.
Informationsansvarig: Peter Carlsson VD 070 536 93 64