managerade tjänster

arbetsplats

Skräddarsydd digital arbetsplats formad efter era behov

För att få nöjda och produktiva medarbetare krävs en modern mobil arbetsplats med krav på hög tillgänglighet. Arbetsplats som tjänst ger er hög kvalitet och prestanda utefter era krav utan att binda upp kapital.

Vi tar hand om hela livscykeln av din digitala arbetsplats från uppackning, installation, underhåll och support till återtag av uttjänt hårdvara. Tjänsten är enkel att budgetera och priset är förutbestämt per arbetsplats. Vi levererar en komplett arbetsplats som ger er möjligheten att vara produktiva oavsett vart ni befinner er. Arbetsplats som tjänst går utmärkt att kombinera med andra delar av vårt tjänsteutbud, så som Antivirus, Backup och Office 365.

Fördelar Arbetsplats

  • Anpassningsbar

    Möjlighet att växla både upp och ner i tjänsten

  • Kostnadseffektiv

    Binder inget kapital i hårdvara och mjukvara

  • Underhåll

    Patchning och livscykelhantering av dator ingår