managerade tjänster

drift

Optimal säkerhet för era viktigaste tillgångar

Istället för att investera i egen underutnyttjad serverhårdvara, UPS, kyla och brandskydd har ni möjligheten att lägga ut ansvaret för er serverdrift på oss. Vi hanterar hela livscykeln, som innefattar implementation, patchning och underhåll av servrar samt applikationer. Vår driftlösning anpassas till era rådande behov med möjligheter till mer skalbara lösningar i takt med att er verksamhet expanderar. Hos oss betalar ni bara för den kapacitet och kraft ni förbrukar, vilket gör lösningen kostnadseffektiv.

I våra datacenter producerar vi en rad olika server- och kapacitetstjänster med hög tillgänglighet.  Våra datacenter är utrustade med redundanta kylsystem, UPS, automatisk brandsläckning och inbrottslarm som är uppkopplade mot SOS larmcentral. Vi säkerställer hög säkerhet runt våra datacenter genom kameraövervakning och passersystem som endast ger behörig personal tillträde till våra anläggningar.

En central och viktig komponent i vårt erbjudande är våra serverspecialister och konsulter som ger er det stöd ni behöver för att fatta rätt beslut gällande er IT-drift. Vi lämnar det till er att avgöra vilket ansvar ni vill att vi ska ta i samarbetet, om vi ska fungera som er externa IT-avdelning eller om vi ska fungera som ett komplement till er interna driftorganisation.

Fördelarna med vår IT-drift

  • Säkerhet

    Era data lagras med en hög grad av säkerhet i våra egna datacenter

  • Resurser

    Våra serverspecialister finns tillgängliga för rådgivning och support

  • Service

    Vi erbjuder servicedesk felanmälan 24/7 och incidentrapportering