managerade tjänster

brandvägg

Brandvägg: Skydd mot cyberhot och obehörig åtkomst

En brandvägg är en teknologi som används för att skydda nätverk och datorer från obehörig åtkomst och skadlig programvara. Den fungerar som en virtuell barriär mellan interna nätverk och det osäkra externa internet.

Brandväggar övervakar och filtrerar nätverkstrafik för att förhindra potentiella hot och angrepp. De kan vara hårdvarubaserade eller mjukvarubaserade och tillämpar olika säkerhetsmekanismer som paketfiltrering och ”stateful inspection”.

Genom att tillämpa säkerhetsregler kan brandväggar begränsa åtkomsten till nätverket och blockera oönskade anslutningar. De används tillsammans med andra säkerhetslösningar för att upprätthålla en stark och omfattande försvarslinje mot cyberhot.

Fördelar med Brandvägg

  • Övervakning

    Garanterad övervakning av hårdvara dygnet runt

  • Ständigt uppdaterad

    Vi säkerställer att brandväggen hålls uppdaterad för att förhindra intrång

  • Service

    Ni får alltid rapportering på incidenter och har tillgång till vår servicedesk 24/7