managerade tjänster

distansdrift

Minimera driftstopp och produktionsbortfall för era viktigaste tillgångar

Av olika själ kan inte alla organisationer flytta sina system och servrar utanför de egna lokalerna. Med distansdrift behåller ni hårdvaran i egen regi era lokaler. Hårdvaran kan ägas av er som kund, alternativt ingå i leveransen från oss. Vi förvaltar och sköter lösningen på distans via vår centrala övervakningsplattform, precis som våra centrala driftstjänster.

Vi arbetar proaktivt och övervakar allt från att hårdvaran mår bra och att operativsystem har de senaste säkerhetsuppdateringara till att resurser som minne, hårddiskutrymme och processorkraft utnyttjas optimalt. Skulle ni ha mer unika önskemål kan vi även monitorerna enskilda affärsapplikationer, utvalda tjänster och processor. Om något oförutsett inträffar så får vår Service Desk genast ett larm. Efter återrapportering till kund påbörjas åtgärder för att systemet åter skall återfå sitt normalläge.

Fördelar Distansdrift

  • Övervakning

    Garanterad övervakning av systemet dygnet runt

  • Ständigt uppdaterad

    Vi säkerställer att din hårdvara och tjänst hålls uppdaterad för högsta tillgänglighet

  • Resurser

    Våra serverspecialister finns tillgängliga för rådgivning och support