Integritetspolicy DK IT-Concept

Vid besök på vår webbplats samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med Dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.

DK-IT-Concept AB, 556059-9705 (fortsättningsvis ”DK IT-Concept”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling. Denna integritetspolicy beskriver vilka Personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

Med ”personuppgifter” avses varje upplysning som är hänförlig till en identifierbar eller identifierad fysisk person.

Vems personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar främst uppgifter om våra kunder, prospekts (du som ännu inte är kund men som vi hoppas skall bli det), om du är en juridisk person – hanterar vi även personuppgifter om fysiska personer som representerar ditt företag (t ex kontaktperson, beställare, inköpare, annat).
I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss.

Vilka personuppgifter behandlas?

Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som du normalt sett vill att vi lagrar för att samarbetet ska fungera på bästa sätt.

Hur behandlas och lagras personuppgifterna?

Uppgifterna används för att bearbeta dina förfrågningar eller för att tillhandahålla de tjänster/information du begärt. Vi behandlar även relevanta uppgifter om dina ärenden med oss (t ex information om beställda produkter och tjänster).
Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du gör förfrågningar och beställer en produkt eller tjänst av oss samt väljer att prenumerera på nyhetsbrev, eller kommunicerar med oss via e-post och andra kanaler där du registrerat dig.
Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften, vilka redogörs för nedan.

Så används data vi insamlar och lagrar:

Vi använder personuppgifterna för att:
Skicka dig nyhetsbrev och information om offerter och beställda produkter och tjänster.
Behålla historik om personer som haft kontakt med oss.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör datan tillgängliga för tredje part.
I de fall vi hanterar personuppgifter på uppdrag av dig som kund har vi ett underbiträdesavtal tecknat med dig som reglerar hanteringen av personuppgifter.

Skäl för användning av dina personuppgifter

För att administrera och utföra olika affärshändelser/transaktioner med dig.
Främst i samband med att du begär en offert eller väljer att köpa, någon/några av våra tjänster.
Grunden för vår behandling är att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som kund eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås.

För marknadsföring

För att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som företagets kontaktperson eller när vi kommunicerar med dig för att hålla dig uppdaterad om våra tjänster och produkter.
Grunden för vår behandling är främst att detta ryms inom våra berättigade intresse. Det kan även förekomma att ditt samtycke har inhämtats.

Historik

För att analysera och följa upp vår historik avseende de tjänster och produkter som vi levererat.

Vem kan få del av personuppgifter?

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, exempelvis transportörer. I dessa fall har leverantören ingen egen rätt att använda eventuella personuppgifter och i de fall personuppgifter behandlas ingår vårat avtal om personuppgiftsbehandling med leverantören.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål och så länge du fortsätter beställa produkter och tjänster av oss. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet

Vi använder relevanta intrångsskydd som skyddar mot externa hot för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.
Vi granskar regelbundet våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade

Vilka rättigheter har du när vi behandlar dina uppgifter?

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du som registrerad har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter.
Får du våra nyhetsbrev har du alltid möjlighet att avregistrera dig antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att ringa eller skicka mail till oss. Då upphör vi med databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.
Du har även rätten att begära dataportabilitet, d v s att kunna flytta med dig uppgifterna.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På dk-itconcept.se används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.
De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. När du besöker vår hemsida får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.
Till exempel:
Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
Vilka söktermer som används
Vilka undersidor som besöks mest frekvent
Vi samlar in statistisk över användningen och beteende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Kontaktuppgifter

Vid frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig är DK IT-Concept AB, organisationsnummer 556059-9705

DK IT-Concept AB

Storgatan 55

573 32 Tranås

E-post: info@dkdata.se